Concurs fotogràfic

 En guany es permet qualsevol tipus de retoc fotogràfic

 1. Tema: fotografies dela Matinal 4×4 ciutat d’igualada, només del 27 i 28 de maig del 2017.
 2. Participants: Tothom qui ho desitgi.
 3. Obres: Cada participant pot presentar un màxim de 5 fotografies.
 4. Tramesa: les fotografies es presentaran únicament per correu electrònic a:
  concurs@4x4igualada.com
 5. Identificació: El nom de l’arxiu que s’envii ha de ser el Nom i Cognoms de l’autor i  títol de la fotografia.
 6. Termini d’admissió: Fins a les 23:59 del 2 de Juliol del 2017.

7: Veredicte: El veredicte serà inapel·lable i estarà decidit per membres de l’organització i del jurat. Es valoraran les fotos més impressionants, espectaculars, salvatges i divertides. El 9 de Juliol es farà públic el resultat dels guanyadors del concurs.

 1. Premis: L’organització es posarà en contacte amb els guanyadors per citar la recollida dels premis, amb un màxim de 90 dies per obtenir-lo:

Primer premi 150 €

Segon premi 100 €

Tercer premi  50 €

 1. Exposició:  Les obres presentades al concurs serán publicades a la següent adressa

Àlbum del concurs fotogràfic 7ª Matinal.

Notes:

 • Pel sol fet de participar en aquest concurs, els autors reconeixen ésses poseïdors del copyright de les seves fotografíes i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els d’imatge, així mateix, l’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
 • Les fotografíes premiades quedaran en propietat de l’organització, que podrá publicar-les fent constar el nom de l’autor,així mateix, l’organització es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografíes presentades al concurs,citant-ne l’autoria.
 • Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor,per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, samarretes, flyers, cartells, premsa, reportatges, medis audiovisuals o informàtics.
 •  Qualsevol cas no previst per aquestes bases será resolt per l’organització.

 

Fotos guanyadores d’altres edicions

4x4igualada_5concurs

4x4igualada_4concurs

4x4igualada3concurs

4x4igualada1concurs


Top